Els examens per 2017 són els següents. Poden cambiar-se


ExamDate of the examPrice*Final date of enrolment* Results available * Latest date
   Young Learners of English
(YLE) open session
Starters €58.00
Movers €60.00
Flyers €63.00 
  KEY ENGLISH TEST - A2
  (KET)

Saturday 7th October
Friday 1st December
€94.00*7th September
2nd November
  KEY for Schools - A2
  (KET for Schools)
Saturday 18th November€94.00*19th October
   PRELIMINARY
   PET - B1
Saturday 7th October
Friday 1st December
€102.00*7th September
2nd November
-
  PRELIMINARY for Schools- B1
  (PET for Schools)

   (max. age 18)*
Saturday 18th November€102.00*19th October
    FIRST - B2
   (FCE)
Saturday 7th October
Saturday 9th December
€188.00*6th September
2nd November
-
-

   FIRST for Schools- B2
 
(max. Age 18)*
Saturday 18th November
Saturday 2nd December
€188.00*19th October
2nd November
 
   ADVANCED - C1
   (CAE)
Saturday 14th October
Saturday 2nd December
€202.00*14th September
1st November
  PROFICIENCY - C2
  (CPE)
Saturday 2nd December€208.00*1st November
  BUSINESS ENGLISH
  (BEC) Preliminary (B1)
€102.00
TEACHER KNOWLEDGE TEST 
 (TKT) Module 2
  (TKT) Module 3
€60.00*
€60.00*

* Numero mínim de 4 candidats per exàmen.

* Tots els examens son en format convencional (paper-based) tret dels que posen "Computer-based" que es fan amb ordinador.

* Es pot fer inscripcions després de la data límit previ pagament d'un recàrrec. Contacta'ns.

* El número de candidats pels exàmens "computer-based" és limitat.

* No s'acceptaran majors de 18 anys pels exàmens "for schools".


 cambridge.lleida@yahoo.com

 


top