FCE (First Certificate in English)

There are 5 products.
FCE (First Certificate in English)

Superar l’examen de FCE demostra que pots fer servir l’anglès escrit i oral d’ús diari a un nivell mig-alt. El FCE és l’examen perfecte per a totes aquelles persones que volen fer servir l’anglès per als estudis o la feina.

Què t’aporta el FCE?
• El FCE és un examen internacional, reconegut com a qualificació de nivell mig-alt d’anglès per moltes empreses com companyies aèries, bancs i empreses industrials, administratives i de serveis.
• El FCE també és àmpliament acceptat per les universitats i altres institucions educatives a l’hora d’admetre els alumnes. Pots trobar un llistat dels organismes i les universitats que reconeixen el FCE a: www.cambridgeesol.org/spain/reconocimiento
• Els exàmens FCE es basen en situacions de la vida real dissenyades per ajudar-te a comunicar-te amb més eficàcia i millorar la teva confiança a l’hora de fer servir l’anglès en situacions de la vida diària.
• A banda de les quatre habilitats– comprensió i expressió escrita, comprensió i expressió oral– el FCE també se centra en la gramàtica i el vocabulari mitjançant l’examen de Use of English.
• La preparació per al FCE t’aportarà les habilitats que necessites per fer servir l’anglès a la feina, per als estudis i en situacions socials.
• Superar el FCE et prepara per poder accedir a altres exàmens com el Certificate in Advanced English (CAE) i el Certificate of Proficiency in English (CPE).
Recorda… Cambridge ESOL és un departament de la mundialment famosa Universitat de Cambridge: un certificat de Cambridge ESOL és la prova de la teva habilitat i del teu esforç.

 

Quin nivell és el FCE?
El FCE es correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d'Europa (MECR) – recongut internacionalment.

En el nivell B2, els alumnes poden:
• entendre les idees principals de textos complexos
• mantenir una conversa sobre diversos temes, expressar opinions i argumentar
• produir textos clars i detallats, expressar opinions i explicar els avantatges i desavantatges des de diferents punts de vista.
La preparació per al FCE t’aportarà aquests tipus d’habilitats lingüístiques pràctiques.

 

De què consta el FCE?
El FCE consta de quatre parts:

Reading and Use of English: 1 h 15 min
Has de poder entendre diversos tipus de text, entendre com estan organitzats i les opinions i actituds que s’hi expressen. Els textos provenen de fonts com articles de diaris i revistes, informes, ficció, anuncis, etc. i exercicis que provaran el teu nivell de gramàtica i vocabulari.


Expressió escrita: 1 h 20 min
Has d’escriure dos textos. El primer text es obligatori i serà una carta o un correu electrònic d’entre 120-150 paraules. El segon text podràs escollir entre un article, una redacció, una carta, una ressenya o una història breu d’entre 120–180 paraules.


Comprensió oral: 40 min
Has de demostrar que pots entendre el significat de diversos tipus de material oral extret de programes de notícies, publicitat i altres fonts.

 

Expressió oral: 14 min

Aquesta part la fas amb un altre candidat o en un grup de tres persones. Has de demostrar la teva espontaneïtat a l’hora de produir peces orals, a vegades parlant amb l’examinador oamb l’altre candidat i a vegades tu sol.

Suport
Com passa amb tots els exàmens de Cambridge ESOL, hi ha molt suport disponible per preparar-te, com ara material de suport gratuït.

More
top