BEC (Business English Certificates) - Vantage

There is 1 product.
BEC (Business English Certificates) - Vantage

Aquest és el nivell mitja dels examens d'anglès per professionals. Correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d'Europa (MECR).

Per més informació, detalls i mostres de l'examen visiteu la pàgina de suport de Cambridge ESOL.


Per a més informació sobre dates d'examen, contacteu-nos a cambridge.lleida@yahoo.com

More
top