KET (Key English Test)

There are 2 products.
KET (Key English Test)

Superar el KET et demostra que pots afrontar situacions en anglès quotidià escrit i oral a nivell bàsic.

Què t'aporta el KET?

  • El KET està reconegut com a qualificació bàsica d'anglès per a treballadors de l'administració, la indústria i els serveis arreu del món.
  • També s'accepta en moltes institucions educatives amb finalitats d'estudi. Pots trobar un llistat de les organitzacions que reconeixen el KET a: www.CambridgeESOL.org/spain/reconocimiento
  • Com que el KET se centra en les quatre habilitats -Comprensió escrita, Expressió escrita, Comprensió oral i Expressió oral -descobreixes els teus punts forts i els febles a l'hora de fer servir l'anglès.
  • Aprovar el KET et dóna confiança per poder avançar en qualificacions més difícils com el Preliminary English Test (PET) i First Certificate in English (FCE).
  • El KET està dissenyat per ajudar-te a comunicar-te amb més eficàcia en situacions de la vida real.

Recorda... Cambridge ESOL és un departament de la mundialment famosa Universitat de Cambridge: un certificat de Cambridge ESOL és la prova de la teva habilitat i del teu esforç.

Quin nivell és el KET?

EL KET es correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d'Europa (MECR) - reconegut internacionalment.

En el nivell A2, el alumnes poden:

  • Entendre preguntes i instruccions simples
  • Expressar opinions i necessitats simples
  • Completar formularis i escriure cartes o postals breus i simples amb informació personal.

La teva preparació per al KET t'aportarà aquests tipus d'habilitats pràctiques lingüístiques.

De què consta el KET?

El KET consta de tres parts:

Comprensió escrita i Expressió escrita: 1 hora 10 min

Has d'entendre informació simple escrita com cartells, fulletons, diaris i revistes. També hauràs d'emplenar els espais buits en frases senzilles i escriure un missatge o una nota breu d'unes 25-35 paraules.

Comprensió auditiva: 30 min

Has de demostrar la teva capacitat a l'hora d'entendre enunciats i altres materials quan et parlen raonablement poc a poc.

Expressió oral: 10 min

Has de demostrar que pots participar en una conversa responent i fent preguntes senzilles. Aquesta part la fas amb un altre candidat o en un grup de tres persones.

Suport

Com passa amb tots els exàmens de Cambridge ESOL, hi ha molt suport disponible per preparar-te.

La majoria dels candidats fan cursos de preparació a escoles o universitats, però d'altres es preparen ells mateixos.

El lloc web de suport per als candidats de Cambridge ESOL (www.candidates.CambridgeESOL.org/cs) té una part on pots accedir i on hi trobaràs material de suport gratuït, així com el fulletó Informació per al Candidat i exàmens de mostra, que inclouen arxius d'àudio per a la Comprensió oral.

More
top