PET (Preliminary English Test)

There are 4 products.
PET (Preliminary English Test)

Superar el PET et demostra que pots fer servir l'anglès d'ús diari escrit i oral a nivell intermedi.

Què t'aportarà el PET?

  • El PET està acceptat per moltes empreses com a prova de la capacitat de fer servir l'anglès per a feines administratives i de secretaria. També és acceptat com a eina de treball en llocs on l'anglès és necessari, com turisme, vendes, construcció, indústria i enginyeria.
  • Moltes universitats i departaments governamentals reconeixen oficialment el PET com una qualificació intermèdia del nivell d'anglès. Pots trobar un llistat dels organismes i les universitats que reconeixen el PET a: www.cambridgeesol.org/spain/reconocimiento
  • El PET es basa en situacions de la vida real i està dissenyat per a ajudar-te a comunicar-te amb més eficàcia.
  • Com que el PET se centra en les quatre habilitats -Comprensió i Expressió escrita, Comprensió i Expressió oral -descobreixes els teus punts forts i els febles a l'hora de fer servir l'anglès.
  • Superar el PET et dóna confiança per avançar a un nivell més alt com el First Certificate in English (FCE).

Recorda... Cambridge ESOL és un departament de la mundialment famosa Universitat de Cambridge: un certificat de Cambridge ESOL és la prova de la teva habilitat i del teu esforç.

Quin nivell és el PET?

El PET es correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d'Europa (MECR) - reconegut internacionalment.

Els usuaris del nivell B1 poden:

  • entendre els punts principals d'instruccions directes o anuncis públics
  • tractar moltes de les situacions que et podries trobar mentre viatges com a turista en un país de parla anglesa
  • fer preguntes senzilles i participar en converses en un entorn laboral
  • escriure cartes o notes sobre temes coneguts.

La preparació per al PET t'aportarà aquests tipus d'habilitats pràctiques lingüístiques.

De què consta el PET?

El PET consta de tres parts:

Comprensió i Expressió escrita: 1 h 30 min

Has de poder llegir textos, senyals, diaris, revistes i entendre les idees principals. Has de demostrar que pots utilitzar el vocabulari i les estructures completant tasques com escriure un missatge breu i escriure una història o una carta d'unes 100 paraules.

Comprensió oral: 30 min (aprox)

Has de demostrar que pots entendre el significat de diversos tipus de converses enregistrades, que inclouen anuncis, entrevistes i debats sobre la vida diària. També has de poder entendre les actituds i les intencions dels parlants.

Expressió oral: 12 min

Participaràs en una conversa, fent preguntes i responent I parlant lliurement de les coses que t'agraden i les que no.

Aquesta part la faràs amb un altre candidat o en un grup de tres persones.

Suport

Com passa amb tots els exàmens de Cambridge ESOL, hi ha molt suport disponible per preparar-te.

La majoria dels candidats fan cursos de preparació a escoles o universitats, però d'altres es preparen ells mateixos.

El lloc web de suport per als candidats de Cambridge ESOL (www.candidates.CambridgeESOL.org/cs) té una part on pots accedir i on hi trobaràs material de suport gratuït, així com el fulletó Informació per al Candidat i exàmens de mostra, que inclouen arxius d'àudio per a la Comprensió oral.

More
top