CPE (Certificate of Proficiency in English)

There are no products in this category
CPE (Certificate of Proficiency in English)

L'examen de Certificate of Proficiency in English correspon al nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d'Europa (MECR) – reconegut internacionalment i és un examen de nivell elevat.

Per més detalls i algun mostre d'examen visiteu la pàgina de suport de Cambridge (en anglès).

More
top