CPE (Certificate of Proficiency in English)

There are 2 products.
CPE (Certificate of Proficiency in English)

L'examen de Certificate of Proficiency in English correspon al nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d'Europa (MECR) – reconegut internacionalment i és un examen de nivell elevat.

Per més detalls i algun mostre d'examen visiteu la pàgina de suport de Cambridge (en anglès).

More
top